krumology:

The Seine, Paris
Nikon D60

krumology:

The Seine, Paris

Nikon D60

posted 3 years ago with 6 notes.
seineparisfranceloverskissblack and whitenikonnikonnikon d60romance


krumology:

Honfleur, Normandy, Summer 2009
Nikon D60

krumology:

Honfleur, Normandy, Summer 2009

Nikon D60

posted 3 years ago with 76 notes.
honfleurfrancenormandyblack and whitenikonnikon d60popeyesailormenufrench


krumology:

Honfleur, Normany
Beautiful little town - if only I spent more time there.
Nikon D60

krumology:

Honfleur, Normany

Beautiful little town - if only I spent more time there.

Nikon D60

posted 3 years ago with 4 notes.
honfleurnormandyfranceboatssailtownfishing villagenikonniknikon d60


Palace of Versailles, France Summer 2009
Nikon D60

Palace of Versailles, France Summer 2009

Nikon D60

posted 4 years ago with 31 notes.
palaceversaillesfrancenikond60door


Palace of Versailles, France Summer 2009
Nikon D60

Palace of Versailles, France Summer 2009

Nikon D60

posted 4 years ago with 3 notes.
nikond60versaillespalacefrancestatuemonumentmarblecorridorblack and white


Talk to the hand
Versailles, France Summer 2009
Nikon D60

Talk to the hand

Versailles, France Summer 2009

Nikon D60

posted 4 years ago with Notes.
palaceversaillesfrancehandstatuemonumentnikond60black and white


Palace of Versailles, France Summer 2009
Nikon D60

Palace of Versailles, France Summer 2009

Nikon D60

posted 4 years ago with Notes.
palaceversaillesgardensmuseumfrancenikond60black and white


Streets of Paris, Summer 2009
Nikon D60

Streets of Paris, Summer 2009

Nikon D60

posted 4 years ago with 6 notes.
streetparisfrancecaferestaurantnikond60black and white


Lost in a palace
Versailles, France Summer 2009
Nikon D60

Lost in a palace

Versailles, France Summer 2009

Nikon D60

posted 4 years ago with Notes.
nikond60black and whiteversaillesfrancepalacemuseumpeople